Шпунт Ларсен 5 УМ, Ларсен 5 и Ларсен 4

 

 
lars2